چهارشنبه 27 دى 1396
 
نوع خبر 
 
 برگزاری اولین همایش تازه های بیماری های عروقی ومتابولیک
برگزاری اولین همایش تازه های بیماری های عروقی ومتابولیک
چهارشنبه 14 بهمن 1394  8:18
 نخستین جشنواره سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی برگزار می شود
نخستین جشنواره سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی برگزار می شود
پنجشنبه 8 بهمن 1394  22:44
 برگزاری اولین کارگاه پرستاری نارسایی قلب در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
برگزاری اولین کارگاه پرستاری نارسایی قلب در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
يکشنبه 2 آذر 1393  10:8
 چهارمین سمپوزیوم یکروزه انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران برگزارگردید
چهارمین سمپوزیوم یکروزه انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران برگزارگردید
شنبه 10 آبان 1393  9:53
 برگزاری هفتمین سمپوزیوم سالیانه انجمن اکوکاردیوگرافی ایران
برگزاری هفتمین سمپوزیوم سالیانه انجمن اکوکاردیوگرافی ایران
شنبه 26 مهر 1393  9:25
 هفتمین سمپوزیوم سالیانه انجمن اکوکاردیوگرافی ایران
هفتمین سمپوزیوم سالیانه انجمن اکوکاردیوگرافی ایران
شنبه 26 مهر 1393  9:10