يکشنبه 28 مرداد 1397
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  تشکر و راهکاری برای استقرار همراهان
توضيحات : 
باسلام و احترام

وظیفه خود می دانم از مدیریت خوب بیمارستان تشکرکنم که همه کارها به نحوعالی انجام می شود فقط نکته ای که اگرمرتفع شود جای تقدیرخاص دارد فکری برای همراهان بیمار درشب بکنید که سرگردان نباشند

بازهم تشکر
نام کاربر :  علی اکبرمحسنی
تاريخ درج :  شنبه 24 اسفند 1392  20:56