يکشنبه 28 مرداد 1397
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  نوبت دهی اینترنتی
توضيحات : 
با سلام و احترام

چرا قسمت نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد و پس از انتخاب نام پزشک درمانگاه به گام بعدی یا مرحله بعدی نمی رود؟

آیا نوبت دهی صوری می باشد؟
نام کاربر :  نعمتی
تاريخ درج :  دوشنبه 14 بهمن 1392  9:21