يکشنبه 28 مرداد 1397
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  عمل بالن دریچه میترال
توضيحات :  می خواستم بدانم هزینه درمانی عمل بالن دریچه میترال برای کسی که دفترچه خدمات درمانی دارد و یا معرفی نامه بنیاد جانبازان داشته باشد برای یک فرد بزرگسال چه قدر می باشد
نام کاربر :  امیر ابراهیم نژادگرجی
تاريخ درج :  يکشنبه 13 بهمن 1392  9:50